Individuel terapi, voksne 

Du er eksperten i dit eget liv - men livet kan til tider føles tåget, tungt eller uoverskueligt. Jeg hjælper med at identificere og navngive følelser og tanker. Jeg hjælper med at bibringe perspektiver og nuancer på dét, du bringer ind i samtalen, så du får skabt reel forandring i dit liv og får denne forandring udlevet i din hverdag. 

Derudover tilbyder jeg fortrolighed og følgeskab i den udviklingsproces, som opstarter i samtalerne, men som du er ansvarlig for at udleve

Individuel terapi, børn eller unge

Oplever du, at det er svært i skolen? Oplever du, at det kan være svært med vennerne? Kan du føle dig trist og uoplagt uden helt at vide hvorfor?

Ud fra min erfaring fra PPR, oplever mange børn og unge en lethed ved at tale med professionel, som ikke er den del af hverdagen. 

I et samtaleforløb med et barn eller en ung, kan det på et tidspunkt i forløbet vurderes relevant, at forældre inddrages. 

Nedre aldersgrænse er 12 år. 

OBS: Jeg laver ikke udredningsopgaver og opstarter ikke forløb med børn og unge af skilsmisseramte forældre

Hjælp til forældre 

Har du mange konflikter med dit barn? Har du et barn, som ofte klager over ondt i maven, græder og måske ikke vil i skole? Oplever du, at du bliver presset i dit forældreskab enten på grund af dynamikker i jeres familie eller på grund af egne forventninger til dit forældreskab?

Jeg vil hjælpe dig med at se bagom dit barns adfærd, komme med andre perspektiver på udfordringer, identificere hvor eventuelle konflikter opstår samt give konkrete forslag til handletiltag. Jeg vil hjælpe med at identificere hvilke usagte forventninger du kan have til dig selv som forældre, som kan presse dig unødvendigt

Supervision

Jeg tilbyder individuel og gruppesupervision til egen eller andre faggrupper. 

I supervisionen sætter vi bl.a. fokus på, hvilket personligt og professionelt værdisæt du og I hver især bærer med jer ind i jeres arbejde. Vi taler åbent om dét, der er svært, hvor vi sammen skaber nuancer og nye perspektiver foruden handlemuligheder. 

Samtaler hos mig

At tage det første skridt mod at åbne op for dét, som er svært i sit liv kan være udfordrende. Måske du slet ikke har ordene for det endnu. Måske du blot har en oplevelse af, at dine tanker og handlinger i din hverdag skaber pres, stress og ikke bringer dig den glæde, du ønsker. 

Derfor er det vigtigt for mig, at samtalerne har fokus på netop dét, du oplever er svært. Lige meget hvad du oplever af udfordringer, møder jeg dig åbent, nysgerrigt og anerkendende. Jeg vil stille spørgsmål til din fortælling og i processen skrive kerneord på en tavle. At benytte en tavle er med til at skabe klarhed og overblik til at kunne se helhed, sammenhæng og nye perspektiver. 

Et behandlingsforløb kan have meget varierende varighed og hyppighed. Sammen tilrettelægger vi det rette forløb for dig.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er underlagt tavshedspligt og journalpligt.

Hvordan jeg arbejder

Det er vigtigt for mig, at du går fra hver aftale og føler dig mødt og anerkendt. 

Du vil opleve, at jeg spørger nysgerrigt ind til din fortælling og hjælper dig med at identificere, hvilke tanker, følelser og kropslige reaktioner, der er til stede. 

Mine primære metoder er narrative og systemiske kombineret med kognitiv adfærdsterapeutiske. Dette betyder, at din problemstilling og fortælling altid skal forstås ud fra dit hele liv og dine omgivelser koblet sammen med krop og sind.